Ban chấp hành Chi Đoàn

 

 

Họ và tên: Dương Thị Kim Ngân
 Chức vụ: Bí thư Đoàn
 Thư điện tử: zzzangelzzzst@gmail.com
 Điện thoại: 0793998399

 

GV_16225_042_2016_10_17_08_38_30.JPG

 Họ và tên: Mai Thị Hoài Thương
 Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn
 Thư điện tử: Maithihoaithuongst@gmail.com
 Điện thoại: 0349140315

 

 

 

 Họ và tên: Nguyễn Hữu Nghĩa
 Chức vụ: Ủy viên
 Thư điện tử: huunghialht@gmail.com
 Điện thoại: 0342282928