Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Xã Lịch Hội Thượng

Ấp Nam Chánh, Xã Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
02993874433
Trinhvinhkiet@yahoo.com